Cô đỡ thôn bản làm công việc gì
Mỗi người đều là chuyên gia trong lịnh vực bạn đam mê ! Đăng ký và cùng chia sẻ kiến thức nào
in Sức khỏe
2,904 views
0 votes
0 votes

Để thực hiện mục tiêu thiên niên kỷ giảm tỉ lệ tử vọng cho mẹ, nhờ mô hình cô đỡ thôn bản. Vậy công việc của một cô đỡ thôn bản là gì?

in Sức khỏe
by Newbie
1.7k points

Please log in or register to answer this question.

1 Answer

0 votes
0 votes

Tư vấn cho chị em có thai lên trạm đẻ, chị em nào không kịp lên trạm đẻ, thì cô đỡ thôn bản sẽ trực tiếp tới nhà đỡ đẻ. Công việc này giúp giảm tỉ lệ tử vong cho mẹ

Sự góp mặt của cô đỡ thôn bản đã giúp chất lượng chăm sóc sức khỏe sinh sản cho phụ nữ và trẻ em các bản xa có sự thay đổi lớn.

by Editor
5.4k points

Sponsors


Vietbeauty Community
Netdepviet Wiki là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức và mọi mặt cuộc sống.
Xem thêm trợ giúp

110 questions

110 answers

4 comments

59 users

ADVERTISEMENT

Related questions

0 votes
0 votes
1 answer 124 views
0 votes
0 votes
1 answer 18.3k views
2 votes
2 votes
1 answer 6.9k views
1 vote
1 vote
1 answer 2.0k views
Since © 2006 Netdepviet.org All rights reserved. Home | Privacy Policy | Pictures