Mỗi người đều là chuyên gia trong lịnh vực bạn đam mê ! Đăng ký và cùng chia sẻ kiến thức nào
3,026 views
0 votes
0 votes

Để thực hiện mục tiêu thiên niên kỷ giảm tỉ lệ tử vọng cho mẹ, nhờ mô hình cô đỡ thôn bản. Vậy công việc của một cô đỡ thôn bản là gì?

User Avatar
by Newbie
1.7k points

Please log in or register to answer this question.

1 Answer

0 votes
0 votes

Tư vấn cho chị em có thai lên trạm đẻ, chị em nào không kịp lên trạm đẻ, thì cô đỡ thôn bản sẽ trực tiếp tới nhà đỡ đẻ. Công việc này giúp giảm tỉ lệ tử vong cho mẹ

Sự góp mặt của cô đỡ thôn bản đã giúp chất lượng chăm sóc sức khỏe sinh sản cho phụ nữ và trẻ em các bản xa có sự thay đổi lớn.

User Avatar
by Editor
5.6k points

Sponsors


Vietbeauty Community
Netdepviet Wiki là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức và mọi mặt cuộc sống.
Xem thêm trợ giúp. Hiện tại chỉ mở Wiki cho người dùng có tài khoản Facebook và Gmail đăng nhập

131 questions

119 answers

4 comments

68 users

ADVERTISEMENT

Related questions

1 answer
0 votes
0 votes
239 views
0 answers
0 votes
0 votes
245 views
0 answers
0 votes
0 votes
243 views
BeNa asked Apr 28, 2021
250 views
BeNa asked Apr 28, 2021
by BeNa Newbie
230 points
1 answer
0 votes
0 votes
250 views
1 answer
0 votes
0 votes
29.6k views
Since © 2006 Netdepviet.org All rights reserved. Home | Privacy Policy | Pictures