Mỗi người đều là chuyên gia trong lịnh vực bạn đam mê ! Đăng ký và cùng chia sẻ kiến thức nào
+1 vote
1.2k views
in Công nghệ by Editor (3.1k points)
reshown by
Trong máy tính của mình, có rất nhiều font chữ đẹp. Nhưng đôi khi mình gõ 1 từ chỉ hiển thị đúng được chữ đầu tiên, các chữ khác lại ra kiểu khác.
closed

1 Answer

–1 vote
by Editor (5.8k points)
selected by
 
Best answer

Về nguyên tắc, kiểu phông chữ ( font chữ ) Tiếng Việt muốn hiển thị đúng khi kết hợp chuẩn bảng mã và kiểu gõ.

+ Khi bạn sử dụng các font chữ có tên bắt đầu là .Vn ví dụ: .VnArial, .VnTime, .VnTimeH... bạn phải chọn bảng mã là TCVN3

+ Trường hợp bạn dùng các font có tên bắt đầu là VNI ví dụ: VNI - Times, VNI-Cooper... bạn phải chọn bảng mã là VNI Windows.

+ Khi bạn dùng các font chữ thư pháp ... bạn phải chọn bảng mã BK HCM2

Sponsors


Vietbeauty Community
Netdepviet Wiki là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức và mọi mặt cuộc sống.
Xem thêm trợ giúp

98 questions

105 answers

4 comments

55 users

ADVERTISEMENT

Since © 2006 Netdepviet.org All rights reserved. Home | Privacy Policy | Pictures
...