Mỗi người đều là chuyên gia trong lịnh vực bạn đam mê ! Đăng ký và cùng chia sẻ kiến thức nào
reshown by
2,404 views
1 vote
1 vote
closed
reshown by
User Avatar
by Editor
3.1k points

1 Answer

–1 vote
–1 vote
 
Best answer

Đây là một đồ dùng trong nông nghiệp, gắn liền với người nông dân.

Cái sàng

Đồ đan bằng tre, hình tròn, lòng nông, có lỗ nhỏ và thưa, thường dùng để làm cho gạo sạch thóc, trấu và tấm. Hành động dùng cái sàng mà lắc cho vật vụn rơi xuống, vật to còn lại cũng gọi là sàng.

selected by
User Avatar
by Editor
5.8k points

Sponsors


Vietbeauty Community
Netdepviet Wiki là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức và mọi mặt cuộc sống.
Xem thêm trợ giúp. Hiện tại chỉ mở Wiki cho người dùng có tài khoản Facebook và Gmail đăng nhập

131 questions

119 answers

4 comments

68 users

ADVERTISEMENT

Related questions

peterpan asked Oct 31, 2014
1,713 views
peterpan asked Oct 31, 2014
by peterpan Editor
3.1k points
1 answer
1 vote
1 vote
1.7k views
peterpan asked Oct 31, 2014
627 views
peterpan asked Oct 31, 2014
by peterpan Editor
3.1k points
1 answer
1 vote
1 vote
627 views
1 answer
0 votes
0 votes
4.8k views
1 answer
1 vote
1 vote
5.4k views
Since © 2006 Netdepviet.org All rights reserved. Home | Privacy Policy | Pictures