Sàng là tên gọi của vật dụng nào?
Mỗi người đều là chuyên gia trong lịnh vực bạn đam mê ! Đăng ký và cùng chia sẻ kiến thức nào
in Từ ngữ reshown by
1,292 views
1 vote
1 vote
closed
in Từ ngữ reshown by
by Editor
3.1k points

1 Answer

–1 vote
–1 vote
 
Best answer

Đây là một đồ dùng trong nông nghiệp, gắn liền với người nông dân.

Cái sàng

Đồ đan bằng tre, hình tròn, lòng nông, có lỗ nhỏ và thưa, thường dùng để làm cho gạo sạch thóc, trấu và tấm. Hành động dùng cái sàng mà lắc cho vật vụn rơi xuống, vật to còn lại cũng gọi là sàng.

selected by
by Editor
5.8k points

Sponsors


Vietbeauty Community
Netdepviet Wiki là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức và mọi mặt cuộc sống.
Xem thêm trợ giúp

109 questions

109 answers

4 comments

58 users

ADVERTISEMENT

Related questions

1 vote
1 vote
1 answer 1.0k views
peterpan asked in Con người Oct 31, 2014
1,009 views
peterpan asked in Con người Oct 31, 2014
by peterpan Editor
3.1k points
1 vote
1 vote
1 answer 334 views
peterpan asked in Từ ngữ Oct 31, 2014
334 views
peterpan asked in Từ ngữ Oct 31, 2014
by peterpan Editor
3.1k points
0 votes
0 votes
1 answer 3.9k views
1 vote
1 vote
1 answer 4.2k views
Since © 2006 Netdepviet.org All rights reserved. Home | Privacy Policy | Pictures