Mỗi người đều là chuyên gia trong lịnh vực bạn đam mê ! Đăng ký và cùng chia sẻ kiến thức nào
+1 vote
836 views
in Từ ngữ by Editor (3.1k points)
reshown by
closed

1 Answer

–1 vote
by Editor (5.8k points)
selected by
 
Best answer

Đây là một đồ dùng trong nông nghiệp, gắn liền với người nông dân.

Cái sàng

Đồ đan bằng tre, hình tròn, lòng nông, có lỗ nhỏ và thưa, thường dùng để làm cho gạo sạch thóc, trấu và tấm. Hành động dùng cái sàng mà lắc cho vật vụn rơi xuống, vật to còn lại cũng gọi là sàng.

Sponsors


Vietbeauty Community
Netdepviet Wiki là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức và mọi mặt cuộc sống.
Xem thêm trợ giúp

98 questions

105 answers

4 comments

55 users

ADVERTISEMENT

Related questions

Since © 2006 Netdepviet.org All rights reserved. Home | Privacy Policy | Pictures
...