Xóa bỏ dòng trắng Remove blank lines in text files
Mỗi người đều là chuyên gia trong lịnh vực bạn đam mê ! Đăng ký và cùng chia sẻ kiến thức nào
in Công nghệ
16,276 views
0 votes
0 votes

 Khi file văn bản, text files của bạn có quá nhiều dòng trắng ( blank lines ) làm sao để xóa được. Không thể làm thủ công được, hãy dùng tính năng Replace của Ultra Edit:


+ Nhấn Ctrl+ R

+Find What: %[^t ]++[^r^n]+

+ Tick chọn vào
Regular Expressions

+ chạy Replace All là oKin Công nghệ
by Newbie
1.7k points

Please log in or register to answer this question.

1 Answer

0 votes
0 votes

Ultra Edit là một công cụ cực mạnh để xử lý dữ liệu text, ngoài ra có kèm theo công cụ Ultra Compare dùng để so sánh dữ liệu giữa 2,3 file hoặc thư mục.

Xem và tải ngay công cụ hữu ích này: http://netdepviet.org/vn/ultraedit-v18-10-0-text-editor-latest-version--7434-1-1.html

by Editor
3.1k points

Sponsors


Vietbeauty Community
Netdepviet Wiki là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức và mọi mặt cuộc sống.
Xem thêm trợ giúp

110 questions

110 answers

4 comments

59 users

ADVERTISEMENT

Related questions

1 vote
1 vote
1 answer 324 views
1 vote
1 vote
2 answers 4.3k views
1 vote
1 vote
1 answer 13.0k views
–1 vote
–1 vote
0 answers 42 views
0 votes
0 votes
0 answers 76 views
Since © 2006 Netdepviet.org All rights reserved. Home | Privacy Policy | Pictures