Expand QA_DB_MAX_CONTENT_LENGTH over 8000 character limit
Mỗi người đều là chuyên gia trong lịnh vực bạn đam mê ! Đăng ký và cùng chia sẻ kiến thức nào
in Công nghệ
646 views
0 votes
0 votes

I'm using Question2Answer software. How do I increase the limit of an answer beyond 8000 characters?

in Công nghệ
by Newbie
1.7k points

Please log in or register to answer this question.

1 Answer

0 votes
0 votes

You have to edit the Max_content_length of question2anwser software:

1. Through MySQL: execute this command:

ALTER TABLE `qa_posts` CHANGE COLUMN `content` `content` VARCHAR(32000) NULL DEFAULT NULL;

2. Edit the configuration file: qa-include/db/maxima.php

Find:

@define('QA_DB_MAX_CONTENT_LENGTH', 8000);

Change it to:

@define('QA_DB_MAX_CONTENT_LENGTH', 32000);

3. Save and update the config file. Enjoy

by Editor
5.5k points

Sponsors


Vietbeauty Community
Netdepviet Wiki là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức và mọi mặt cuộc sống.
Xem thêm trợ giúp. Hiện tại chỉ mở Wiki cho người dùng có tài khoản Facebook và Gmail đăng nhập

116 questions

112 answers

4 comments

59 users

ADVERTISEMENT

Related questions

–1 vote
–1 vote
0 answers 56 views
0 votes
0 votes
0 answers 140 views
0 votes
0 votes
0 answers 76 views
0 votes
0 votes
0 answers 73 views
admin asked in Công nghệ Dec 5, 2021
73 views
admin asked in Công nghệ Dec 5, 2021
by admin Editor
5.5k points
1 vote
1 vote
1 answer 222 views
chuteu asked in Công nghệ Aug 31, 2021
222 views
chuteu asked in Công nghệ Aug 31, 2021
by chuteu Newbie
1.7k points
Since © 2006 Netdepviet.org All rights reserved. Home | Privacy Policy | Pictures