Mỗi người đều là chuyên gia trong lịnh vực bạn đam mê ! Đăng ký và cùng chia sẻ kiến thức nào
reshown by
558 views
1 vote
1 vote
reshown by
User Avatar
by Editor
3.1k points

Please log in or register to answer this question.

1 Answer

0 votes
0 votes

Dân ca Ví, Giặm là loại hình hát không nhạc đệm của nông dân vùng Bắc Trung Bộ Việt Nam – đã thể hiện bản sắc văn hóa độc đáo của làng quê nông thôn Việt Nam.

Vào 23h05 ngày 27/11/2014 (giờ Hà Nội), tại Paris, Pháp, tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hiệp quốc (UNESCO) đã công nhận dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh là Di sản văn hoá phi vật thể đại diện của nhân loại.

User Avatar
by Editor
5.8k points

2 Comments

Gọi là ví dặm hay ví giặm cho đúng

Sponsors


Vietbeauty Community
Netdepviet Wiki là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức và mọi mặt cuộc sống.
Xem thêm trợ giúp. Hiện tại chỉ mở Wiki cho người dùng có tài khoản Facebook và Gmail đăng nhập

131 questions

119 answers

4 comments

68 users

ADVERTISEMENT

Related questions

1 answer
0 votes
0 votes
1.6k views
0 answers
0 votes
0 votes
3.7k views
1 answer
0 votes
0 votes
4.7k views
1 answer
0 votes
0 votes
4.4k views
Since © 2006 Netdepviet.org All rights reserved. Home | Privacy Policy | Pictures