Mỗi người đều là chuyên gia trong lịnh vực bạn đam mê ! Đăng ký và cùng chia sẻ kiến thức nào
+1 vote
323 views
in Văn hóa by Editor (3.1k points)
reshown by

Please log in or register to answer this question.

1 Answer

0 votes
by Editor (5.8k points)

Dân ca Ví, Giặm là loại hình hát không nhạc đệm của nông dân vùng Bắc Trung Bộ Việt Nam – đã thể hiện bản sắc văn hóa độc đáo của làng quê nông thôn Việt Nam.

Vào 23h05 ngày 27/11/2014 (giờ Hà Nội), tại Paris, Pháp, tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hiệp quốc (UNESCO) đã công nhận dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh là Di sản văn hoá phi vật thể đại diện của nhân loại.

Sponsors


Vietbeauty Community
Netdepviet Wiki là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức và mọi mặt cuộc sống.
Xem thêm trợ giúp

98 questions

105 answers

4 comments

55 users

ADVERTISEMENT

Since © 2006 Netdepviet.org All rights reserved. Home | Privacy Policy | Pictures
...