Mỗi người đều là chuyên gia trong lịnh vực bạn đam mê ! Đăng ký và cùng chia sẻ kiến thức nào
+1 vote
6.2k views
in Công nghệ by Editor (3.1k points)
reshown by
closed

1 Answer

0 votes
by Editor (5.3k points)
selected by
 
Best answer

 Lỗi hiển thị font chữ HOA tất cả có thể khắc phục bằng cách sau: Vào Photoshop CS / Windows / Character / Bỏ chọn All CAPs (TT) , chọn Small Cap (Tt) là được.

All CAPtion text in photoshop

Lỗi này gặp khi bạn sử dụng file psd được chia sẻ với thiết lập all caption in text box.

Sponsors


Vietbeauty Community
Netdepviet Wiki là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức và mọi mặt cuộc sống.
Xem thêm trợ giúp

98 questions

105 answers

4 comments

55 users

ADVERTISEMENT

Since © 2006 Netdepviet.org All rights reserved. Home | Privacy Policy | Pictures
...