Mỗi người đều là chuyên gia trong lịnh vực bạn đam mê ! Đăng ký và cùng chia sẻ kiến thức nào
0 votes
1.3k views
in Sửa lỗi chính tả by Editor (3.1k points)
Sau khi tìm hiểu đông tây kim cổ, google wikipedia. mình đang không hiểu nên đọc và viết như thế nào cho đúng. Khi UNESCO công nhận trên văn bản ( website của UNESCO ) là Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh ?

Tiếng Việt phong phú quá, nhiều khi khó quy chuẩn chăng ??
related to an answer for: Dân ca ví giặm là gì

Please log in or register to answer this question.

1 Answer

0 votes
by Editor (5.3k points)

Dân ca ví giặm được tổ chức khoa học giáo dục liên hợp quốc UNESCO công nhận năm 2014. Và trong tài liệu đệ trình lên có ghi rõ là Dân ca ví giặm Nghệ Tĩnh. Và mình cũng tham khảo, trao đổi với nhiều người Nghệ Tĩnh, từ cụ già tới thanh niên đều nói chính xác về cách viết chuẩn là:

Dân ca ví giặm

Sponsors


Vietbeauty Community
Netdepviet Wiki là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức và mọi mặt cuộc sống.
Xem thêm trợ giúp

98 questions

105 answers

4 comments

55 users

ADVERTISEMENT

Related questions

Since © 2006 Netdepviet.org All rights reserved. Home | Privacy Policy | Pictures
...