Mỗi người đều là chuyên gia trong lịnh vực bạn đam mê ! Đăng ký và cùng chia sẻ kiến thức nào
0 votes
1.8k views
in Hỏi gì đáp nấy by (70 points)

Ở đây có anh nào chuyên về nhà thông minh không ạ? Em muốn hỏi một vài gói lắp đặt smarthome đơn giản.

Please log in or register to answer this question.

1 Answer

0 votes
by (190 points)

Mình không làm về nhà thông minh nhưng nhà mình đang dùng nhà thông minh Acis https://acis.com.vn/. Một gói lắp đặt như vậy giá khá hợp lý và tương đối đơn giản khi thao tác.

Sponsors


Vietbeauty Community
Netdepviet Wiki là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức và mọi mặt cuộc sống.
Xem thêm trợ giúp

98 questions

105 answers

4 comments

55 users

ADVERTISEMENT

Since © 2006 Netdepviet.org All rights reserved. Home | Privacy Policy | Pictures
...