Mỗi người đều là chuyên gia trong lịnh vực bạn đam mê ! Đăng ký và cùng chia sẻ kiến thức nào
0 votes
40 views
in Con người by Newbie (1.7k points)

 Bùi Trang Chước chính là người thiết kế quốc huy Việt Nam 

Mẫu phác thảo Quốc huy Việt Nam năm 1945 với hình mặt trời mọc, cái đe tượng trưng cho nền công nghiệp, ngôi sao 5 cánh và dải lụa mềm uốn quanh những bông lúa chín vàng. Quốc huy là sản phẩm sáng tạo hội họa tiêu biểu, cô đọng, đầy đủ súc tích nhất về đất nước, con người Việt Nam, khẳng định chủ quyền của quốc gia độc lập.

Please log in or register to answer this question.

Sponsors


Vietbeauty Community
Netdepviet Wiki là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức và mọi mặt cuộc sống.
Xem thêm trợ giúp

103 questions

101 answers

4 comments

53 users

ADVERTISEMENT

Since © 2006 Netdepviet.org All rights reserved. Home | Privacy Policy | Pictures
...