Cách tải mp4 từ vnexpress
Mỗi người đều là chuyên gia trong lịnh vực bạn đam mê ! Đăng ký và cùng chia sẻ kiến thức nào
in Công nghệ
299 views
0 votes
0 votes

Cách tải video ( mp4 ) từ vnexpress.net

Ví dụ url: https://video.vnexpress.net/tin-tuc/nhip-song/nu-mc-hoc-tieng-viet-vi-thich-son-tung-m-tp-4094329.html

Sau khi view source ( nhần F12 ), sẽ thấy được  contentUrl là https://d1.vnecdn.net/vnexpress/video/video/web/mp4/,240p,360p,480p,,/2020/05/05/nu-mc-nguoi-nga-phap-hoc-tieng-viet-vi-thich-son-tung-m-tp-1588651271/vne/master.m3u8

Nhưng đường dẫn trực tiếp để download clip lại là:

Đổi: d1.vnecdn.net thành v.vnecdn.net.

Xoá bỏ video/video/ thành video/

Đổi vne/master.m3u8 thành .mp4

Xoá bỏ: ,240p,360p,480p,,

Kết quả là:

https://v.vnecdn.net/vnexpress/video/web/mp4/2020/05/05/nu-mc-nguoi-nga-phap-hoc-tieng-viet-vi-thich-son-tung-m-tp-1588651271.mp4

in Công nghệ
by Editor
5.3k points

Please log in or register to answer this question.

Sponsors


Vietbeauty Community
Netdepviet Wiki là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức và mọi mặt cuộc sống.
Xem thêm trợ giúp

103 questions

108 answers

4 comments

58 users

ADVERTISEMENT

Related questions

1 vote
1 vote
3 answers 1.4k views
1 vote
1 vote
1 answer 10.0k views
–1 vote
–1 vote
0 answers 21 views
1 vote
1 vote
1 answer 311 views
0 votes
0 votes
0 answers 139 views
Since © 2006 Netdepviet.org All rights reserved. Home | Privacy Policy | Pictures