Lỗi biến iPhone thành cục gạch 1970 bricked error
Mỗi người đều là chuyên gia trong lịnh vực bạn đam mê ! Đăng ký và cùng chia sẻ kiến thức nào
in Công nghệ
370 views
0 votes
0 votes

  Người dùng yêu thích Apple đã được cảnh báo về lỗi 1-1-1970 biến chiếc điện thoại thông minh iPhone thành cục gạch. Làm sao để tránh và khắc phục hẳn lỗi này?

in Công nghệ
by Editor
3.1k points

Please log in or register to answer this question.

Sponsors


Vietbeauty Community
Netdepviet Wiki là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức và mọi mặt cuộc sống.
Xem thêm trợ giúp

109 questions

109 answers

4 comments

58 users

ADVERTISEMENT

Related questions

0 votes
0 votes
1 answer 22.5k views
1 vote
1 vote
1 answer 11.9k views
1 vote
1 vote
1 answer 7.7k views
1 vote
1 vote
1 answer 2.5k views
2 votes
2 votes
1 answer 45.5k views
Since © 2006 Netdepviet.org All rights reserved. Home | Privacy Policy | Pictures