Mỗi người đều là chuyên gia trong lịnh vực bạn đam mê ! Đăng ký và cùng chia sẻ kiến thức nào
0 votes
340 views
in Công nghệ by Editor (3.1k points)

  Người dùng yêu thích Apple đã được cảnh báo về lỗi 1-1-1970 biến chiếc điện thoại thông minh iPhone thành cục gạch. Làm sao để tránh và khắc phục hẳn lỗi này?

Please log in or register to answer this question.

Sponsors


Vietbeauty Community
Netdepviet Wiki là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức và mọi mặt cuộc sống.
Xem thêm trợ giúp

103 questions

102 answers

4 comments

53 users

ADVERTISEMENT

Since © 2006 Netdepviet.org All rights reserved. Home | Privacy Policy | Pictures
...