Ngày tổng tuyển cử đầu tiên của Việt Nam
Mỗi người đều là chuyên gia trong lịnh vực bạn đam mê ! Đăng ký và cùng chia sẻ kiến thức nào
in Lịch sử
2,149 views
0 votes
0 votes
Ngày 6/1/1946, lần đầu tiên công dân của một nước Việt Nam độc lập được thực hiện quyền bỏ phiếu, bầu ra 333 đại biểu, lập nên Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam
in Lịch sử
by Newbie
1.7k points

Please log in or register to answer this question.

Sponsors


Vietbeauty Community
Netdepviet Wiki là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức và mọi mặt cuộc sống.
Xem thêm trợ giúp

103 questions

108 answers

4 comments

58 users

ADVERTISEMENT

Related questions

0 votes
0 votes
0 answers 2.4k views
2 votes
2 votes
1 answer 41.3k views
1 vote
1 vote
1 answer 2.1k views
1 vote
1 vote
0 answers 20.6k views
Since © 2006 Netdepviet.org All rights reserved. Home | Privacy Policy | Pictures