Mỗi người đều là chuyên gia trong lịnh vực bạn đam mê ! Đăng ký và cùng chia sẻ kiến thức nào
0 votes
44 views
in Hỏi gì đáp nấy by (70 points)

Chỉ cho em chỗ nào đào tạo yoga bay tốt nhất ở tpHCM với ạ. Em hơi bị mê môn này.

Please log in or register to answer this question.

2 Answers

0 votes
by (190 points)

Học Yoga Bay ở Saigondance cũng được đó https://www.saigondance.vn/. Nhưng đợi qua đợt dịch chắc mới có lớp học đó bạn.

0 votes
by (190 points)

Học Yoga Bay ở Saigondance cũng được đó saigondance.vn. Nhưng đợi qua đợt dịch chắc mới có lớp học đó bạn.

Sponsors


Vietbeauty Community
Netdepviet Wiki là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức và mọi mặt cuộc sống.
Xem thêm trợ giúp

103 questions

102 answers

4 comments

53 users

ADVERTISEMENT

Since © 2006 Netdepviet.org All rights reserved. Home | Privacy Policy | Pictures
...