Cấu hình trang wordpress cho developer
Mỗi người đều là chuyên gia trong lịnh vực bạn đam mê ! Đăng ký và cùng chia sẻ kiến thức nào
in Công nghệ
503 views
0 votes
0 votes

Trong quá trình phát triển giao diện, viết ứng dụng apps mới trên nền tảng CMS là wordpress thì các nhà quản trị thường sử dụng tới 02 thông số trong file wp-config.php

define('WP_HOME','http://netdepviet.org/newspage'); define('WP_SITEURL','http://netdepviet.org/newspage');

Sau khi đã hoàn thiện mã nguồn thì các bạn có thể comment 2 tham số trên đi là được.

in Công nghệ
by Newbie
1.7k points

Please log in or register to answer this question.

Sponsors


Vietbeauty Community
Netdepviet Wiki là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức và mọi mặt cuộc sống.
Xem thêm trợ giúp. Hiện tại chỉ mở Wiki cho người dùng có tài khoản Facebook và Gmail đăng nhập

114 questions

111 answers

4 comments

59 users

ADVERTISEMENT

Related questions

0 votes
0 votes
0 answers 162 views
0 votes
0 votes
0 answers 131 views
1 vote
1 vote
1 answer 335 views
0 votes
0 votes
0 answers 89 views
Since © 2006 Netdepviet.org All rights reserved. Home | Privacy Policy | Pictures