Mỗi người đều là chuyên gia trong lịnh vực bạn đam mê ! Đăng ký và cùng chia sẻ kiến thức nào
540 views
0 votes
0 votes

Trong quá trình phát triển giao diện, viết ứng dụng apps mới trên nền tảng CMS là wordpress thì các nhà quản trị thường sử dụng tới 02 thông số trong file wp-config.php

define('WP_HOME','http://netdepviet.org/newspage'); define('WP_SITEURL','http://netdepviet.org/newspage');

Sau khi đã hoàn thiện mã nguồn thì các bạn có thể comment 2 tham số trên đi là được.

User Avatar
by Newbie
1.7k points

Please log in or register to answer this question.

Sponsors


Vietbeauty Community
Netdepviet Wiki là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức và mọi mặt cuộc sống.
Xem thêm trợ giúp. Hiện tại chỉ mở Wiki cho người dùng có tài khoản Facebook và Gmail đăng nhập

131 questions

119 answers

4 comments

65 users

ADVERTISEMENT

Related questions

0 answers
0 votes
0 votes
205 views
0 answers
0 votes
0 votes
388 views
1 answer
1 vote
1 vote
387 views
chuteu asked Aug 25, 2020
115 views
chuteu asked Aug 25, 2020
by chuteu Newbie
1.7k points
0 answers
0 votes
0 votes
115 views
Since © 2006 Netdepviet.org All rights reserved. Home | Privacy Policy | Pictures