Mỗi người đều là chuyên gia trong lịnh vực bạn đam mê ! Đăng ký và cùng chia sẻ kiến thức nào
0 votes
658 views
in Công nghệ by Editor (5.3k points)

Google Photos, Picasaweb cho phép mỗi người chia sẻ lưu trữ hình ảnh video lên tới 15Gb miễn phí.

 Làm sao lấy được các thông tin để xây dựng 1 trang web cho phép chia sẻ ảnh miễn phí, lâu dài với những tài khoản Google Photos?

Bằng cách sử dụng API của Google Photos, OAuth 2.0 client IDs. Và lấy các thông tin về album và userid của tài khoản gmail.

http://photos.googleapis.com/data/feed/api/user/youremailaccout


Please log in or register to answer this question.

Sponsors


Vietbeauty Community
Netdepviet Wiki là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức và mọi mặt cuộc sống.
Xem thêm trợ giúp

98 questions

105 answers

4 comments

55 users

ADVERTISEMENT

Since © 2006 Netdepviet.org All rights reserved. Home | Privacy Policy | Pictures
...