Mỗi người đều là chuyên gia trong lịnh vực bạn đam mê ! Đăng ký và cùng chia sẻ kiến thức nào
0 votes
13.0k views
in Công nghệ by Newbie (1.7k points)

Khi muốn xóa danh bạ, để nhập số từ SIM khác vào thì máy điện thoại hỏi mã bảo vệ ( security code ) . Không biết phải nhập gì đây.

Please log in or register to answer this question.

1 Answer

0 votes
by Editor (5.3k points)

Theo mình tìm hiểu được biết là Nokia 1200 có mã bảo vệ mặc định là 12345

Cách thứ 2 để thay đổi mã bảo vệ ( mastercode ) bạn tra thử xem IMEI của máy là bao nhiêu bằng cách nhấn *#06# . Sau đó vào trang http://mastercode.nokiafree.org/ để tạo mã bảo vệ

Chúc bạn thành công8-)

Sponsors


Vietbeauty Community
Netdepviet Wiki là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức và mọi mặt cuộc sống.
Xem thêm trợ giúp

98 questions

105 answers

4 comments

55 users

ADVERTISEMENT

Since © 2006 Netdepviet.org All rights reserved. Home | Privacy Policy | Pictures
...