Mỗi người đều là chuyên gia trong lịnh vực bạn đam mê ! Đăng ký và cùng chia sẻ kiến thức nào
54,097 views
0 votes
0 votes

Khi muốn xóa danh bạ, để nhập số từ SIM khác vào thì máy điện thoại hỏi mã bảo vệ ( security code ) . Không biết phải nhập gì đây.

User Avatar
by Newbie
1.7k points

Please log in or register to answer this question.

1 Answer

0 votes
0 votes

Theo mình tìm hiểu được biết là Nokia 1200 có mã bảo vệ mặc định là 12345

Cách thứ 2 để thay đổi mã bảo vệ ( mastercode ) bạn tra thử xem IMEI của máy là bao nhiêu bằng cách nhấn *#06# . Sau đó vào trang http://mastercode.nokiafree.org/ để tạo mã bảo vệ

Chúc bạn thành công8-)

User Avatar
by Editor
5.6k points

Sponsors


Vietbeauty Community
Netdepviet Wiki là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức và mọi mặt cuộc sống.
Xem thêm trợ giúp. Hiện tại chỉ mở Wiki cho người dùng có tài khoản Facebook và Gmail đăng nhập

131 questions

119 answers

4 comments

68 users

ADVERTISEMENT

Related questions

1 answer
1 vote
1 vote
70.5k views
0 answers
0 votes
0 votes
55 views
chuteu asked Aug 31, 2021
327 views
chuteu asked Aug 31, 2021
by chuteu Newbie
1.7k points
1 answer
1 vote
1 vote
327 views
0 answers
–1 vote
–1 vote
219 views
Since © 2006 Netdepviet.org All rights reserved. Home | Privacy Policy | Pictures