Mỗi người đều là chuyên gia trong lịnh vực bạn đam mê ! Đăng ký và cùng chia sẻ kiến thức nào
4,767 views
1 vote
1 vote

 Question2Answer ( Q2A ) là một phần mềm mã nguồn mở khá phổ biến, thích hợp với các website hỗ trợ, giải đáp. Nhưng nếu không chặn spam kĩ lưỡng thì dễ dàng trở thành kho rác.

User Avatar
by Editor
3.1k points

Please log in or register to answer this question.

2 Answers

0 votes
0 votes

 Trước khi thực hiện các bài spam, phải xem xét lại chế độ bảo mật, chống SPAM của bạn đã hiệu quả chưa ( để sau khi xóa rồi, không còn bị các robot spam link nữa ).

 + Tăng cường các biện pháp bảo mật: nhập recapchar, đặt thêm câu hỏi bí mật khi gửi bài.

 + Chặn IP, tần suất gừi bài trong ngày , theo giờ...

 + Xác thực người dùng mới.

 Bây giờ bạn sẽ thực hiện xóa các bài rác, spam :

- Để xóa câu trả lời rác, câu hỏi spam: cần ẩn trước đã rồi mới xóa được. First you must hide the question / answer then click delete or go Admin CP to delete hidden content.

- Xóa hàng loạt bài spam bạn có thể dùng câu lệnh SQL: trước khi xóa, phải cập nhật trạng thái ẩn ( hidden ) cho các nội dung cần xóa

type: nhận 5 giá trị : A - Answer , Q - Question , A_Hidden - Hidden answer, Q_Hidden - Hidden question, C - comment.


update qa_posts set type='A_Hidden' where parentid=spam-post-id and userid is NULL;

select * from qa_posts where parentid=spam-post-id and userid is NULL;

Chúc bạn không phải xóa rác nhiều !

User Avatar
by Editor
5.6k points
0 votes
0 votes

 Đối với trang hỏi đáp bị spam bằng tool thì cần tìm ra quy luật của các spammer.

 + Các bài viết spam có đăng tải không cần đăng nhập anonymous

 + Thời gian đăng bài viết, câu hỏi

Sau đó đến bước, ẩn toàn bộ các câu hỏi, câu trả lời spam bằng truy vấn SQL
update qa_posts set type='Q_HIDDEN' where userid is NULL;

Bước cuối cùng là xóa sạch các bài ẩn:

Vào AdminCP -- Stats --- Delete hidden posts

Rà soát lại toàn bộ chính sách chống spam hiện tại.

User Avatar
by Newbie
1.7k points

Sponsors


Vietbeauty Community
Netdepviet Wiki là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức và mọi mặt cuộc sống.
Xem thêm trợ giúp. Hiện tại chỉ mở Wiki cho người dùng có tài khoản Facebook và Gmail đăng nhập

131 questions

119 answers

4 comments

68 users

ADVERTISEMENT

Related questions

1 answer
0 votes
0 votes
40.9k views
0 answers
0 votes
0 votes
69.2k views
1 answer
1 vote
1 vote
20.8k views
1 answer
0 votes
0 votes
1.3k views
1 answer
0 votes
0 votes
27.2k views
Since © 2006 Netdepviet.org All rights reserved. Home | Privacy Policy | Pictures