Mỗi người đều là chuyên gia trong lịnh vực bạn đam mê ! Đăng ký và cùng chia sẻ kiến thức nào
0 votes
6.7k views
in Công nghệ by Editor (3.1k points)

 Khi thực thi đoạn mã PHP có hàm ini_set thì bị báo lỗi

ini_set() has been disabled for security reasons

Vậy có cách nào để khắc phục lỗi không? Hay phải chuyển nhà cung cấp hosting khác, sửa code?

Please log in or register to answer this question.

1 Answer

0 votes
by Editor (5.3k points)

 Dùng Shared Hosting hoặc gói Free Hosting không khỏi gặp một số hạn chế. Xuất phát từ góc độ bảo mật, an toàn dữ liệu gây thiệt hại cho người dùng và cả nhà cung cấp hosting, thì một số hàm được mặc định là khóa:

phpinfo,exec,passthru,shell_exec,system,proc_open,popen,curl_exec,curl_multi_exec,parse_ini_file,show_source,allow_url_fopen,allow_url_include,ini_set

 Việc khóa các hàm thực thi này áp dụng cho toàn bộ các người dùng amateur . Để dùng được cho riêng từng tài khoản. Bạn chỉ việc tạo 1 file php.ini với nội dung là bật các function kia lên

Ví dụ

ini_set = on

Sau đó upload lên thư mục root của bạn ( chính là public_html hoặc htdocs )

Have fun :)

Sponsors


Vietbeauty Community
Netdepviet Wiki là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức và mọi mặt cuộc sống.
Xem thêm trợ giúp

98 questions

105 answers

4 comments

55 users

ADVERTISEMENT

Since © 2006 Netdepviet.org All rights reserved. Home | Privacy Policy | Pictures
...