settingsLogin | Registersettings
Mỗi người đều là chuyên gia trong lịnh vực bạn đam mê ! Đăng ký và cùng chia sẻ kiến thức nào
Netdepviet Wiki phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng! Hãy gia nhập ngay bây giờ ?
Show Menu

User chuteu

Tham gia: 5 năm (từ 8 Tháng 11, 2014)
Type: Approved user
Full name: Chú Tễu
Why do you find out us:
Location: Hanoi, Vietnam
Website: google.com
About:

Activity by chuteu

Score: 1,630 điểm (ranked #4)
Title: Newbie
Questions: 21
Answers: 10 (2 chosen as best)
Comments: 1
Voted on: 10 câu hỏi, 1 trả lời
Gave out: 11 up votes, 0 down votes
Received: 8 up votes, 2 down votes

Wall for chuteu

Please log in or register to post on this wall.
Since © 2006 Netdepviet.org All rights reserved. Home | Community | Pictures
...