• Đăng ký
settingsLogin | Registersettings
Mỗi người đều là chuyên gia trong lịnh vực bạn đam mê ! Đăng ký và cùng chia sẻ kiến thức nào
Netdepviet Wiki phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng! Hãy gia nhập ngay bây giờ ?
Show Menu

User admin

Tham gia: 3 năm (từ 29 Tháng 10, 2014)
Type: Super Administrator
Extra privileges: Recategorizing any question
Editing any question
Editing any answer
Editing any comment
Editing posts silently
Closing any question
Selecting answer for any question
Viewing IPs of anonymous posts
Viewing who voted or flagged posts
Approving or rejecting posts
Hiding or showing any post
Deleting hidden posts
Full name:
Why do you find out us:
Location:
Website:
About:

Activity by admin

Score: 4,960 điểm (ranked #2)
Title: Editor
Questions: 9
Answers: 38 (10 chosen as best)
Comments: 1
Voted on: 29 câu hỏi, 5 câu trả lời
Gave out: 34 up votes, 0 down votes
Received: 9 up votes, 14 down votes

Wall for admin

Please log in or register to post on this wall.
Since © 2006 Netdepviet.org All rights reserved. Home | Community | Pictures
...