Mỗi người đều là chuyên gia trong lịnh vực bạn đam mê ! Đăng ký và cùng chia sẻ kiến thức nào
+1 vote
393 views
in Công nghệ by Newbie (1.7k points)

Please log in or register to answer this question.

1 Answer

0 votes
by Editor (5.3k points)

 Có nhiều phần mềm hỗ trợ nén/ giải nén files ( zip , unzip , rar , unrar ) trên mạng. Dưới đây mình giới thiệu bạn một vài phần mềm miễn phí mà nén / giải nén hiệu quả đa dụng:

+ 7zip : tải về ( free )

+ Winrar: tải về

+ Winzip: tải về

Sponsors


Vietbeauty Community
Netdepviet Wiki là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức và mọi mặt cuộc sống.
Xem thêm trợ giúp

98 questions

105 answers

4 comments

55 users

ADVERTISEMENT

Related questions

0 votes
0 answers 10 views
asked Dec 5, 2021 in Công nghệ by admin Editor (5.3k points)
+1 vote
1 answer 119 views
Since © 2006 Netdepviet.org All rights reserved. Home | Privacy Policy | Pictures
...